Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

Objavljeno: 14 ožujka, 2018Kategorije: Uncategorized @hr

Na dan 20.09.2017. godine tvrtka  NOMIS d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta:
“ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice „
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

Na dan 20.09.2017. godine tvrtka  NOMIS d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta:
“ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice „
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

 

Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje

 

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta:  Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • Trajanje: 9 mjeseci
 • Vrijednost projekta:  446.000,00 kuna
 • EU sufinanciranje:  280.000,00 kuna
 • Korisnik:  NOMIS d.o.o.

 

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

 

SAŽETAK: Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Kontakt osoba:

Berislav Pećanić ;  +385 1 653 5130 ; nomis@nomis.hr  ; http://www.nomis.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove web lokacije isključiva je odgovornost tvrtke Nomis d.o.o.

Arhiva