MIM 3000

Uz pomoć peći MIM 3000 moguće je izvršiti ciklus odvajanja i sinteriranja u jednom koraku bilo kojih metala povezanih sa bilo kojim vezivom. Ovaj postupak je moguć u nepropusnom kućištu sa sustavom za upravljanje plina. Laminarni protok plina osigurava konstantnu kvalitetu otpresaka.

Sustav upravljanja plinom se sastoji od kontrolera protoka za radnu zonu i ventila djelomičnog tlaka na posebno konstruiranoj vakuumskoj pumpi. Jednolični protok plina kroz police daje vrlo dobru kontrolu temperature, koja omogućava jednoliku temperaturu kroz radnu zonu peći.

ACCU-Temp, tehnika linearizacije omogućava svakoj od 6 temperaturnih zona unutar peći da rade unutar tolerancije +/- 1°C. Na ovaj način se omogućava viša gustoća MIM otpresaka programiranje temperature sinteriranja bliže stvarnoj temperaturi tališta, bez opasnosti od pregrijavanja i distorzije otpresaka.

  • odvajanje i sinteriranje u jednom koraku
  • upravljanje sustavom putem računala
  • 6 temperaturnih zona za kontrolu unutar peći

Peć Upotrebljiva veličina spremnika Upotrebljivi volumen (L) Broj polica Opteretiva površina Brzina pumpe
MIM 3001 T-50 280×305×305 mm
11×11×12 inch
25 7 strana b 0.6 m²
924 sq in
85 m³/h
50 CFM
MIM 3002 T-50 280×305×610 mm
11×11×24 inch
51 14 strana b 1.19 m²
1,848sq in
85 m³/h
50 CFM
MIM 3009 T-115 420×460×1220 mm
16.5×18×48 inch
234 88 strana a 5.45 m²
8,448 sq in
195 m³/h
115 CFM
MIM 3012 T-115 420×460×1524 mm
16.5×18×60 inch
292 110 strana a 6.81 m²
10,560 sq in
195 m³/h
115 CFM
MIM 3045 T-50 420×460×610 mm
16.5×18×24 inch
116 44 strana a 2.73 m²
4,224 sq in
85 m³/h
50 CFM
MIM 3675 T-115 420×460×915 mm
16.5×18×36 inch
176 66 strana a 4.09 m²
6,336 sq in
195 m³/h
115 CFM

Podijeli ovaj proizvod!

Title

Go to Top