“Клуч на рака”

Од идеја до реализација

Пораснавме во обид да станеме платформа која ќе ги поврзува производителите на висока технологија и пластични материјали со преработувачите од хрватскиот и поширокиот регионален пазар. Ние сме поборници за холистички пристап кон клиентот и сакаме да вклучиме се на едно место, за да можеме да понудиме комплетни решенија. Благодарение на нашата експертиза и долгогодишното искуство, можеме да понудиме решенија  „клуч на рака“.

Ова вклучува технички совети, дизајн, набавка на материјали, помагала, машини, опрема и резервни делови, монтажа, пуштање во работа, сервис и одржување и обука на персоналот за почетното производство за одредена технологија на обработка. Горди сме што сме препознаени како квалитетни и доверливи партнери во регионот и што можеме да им обезбедиме на нашите клиенти сеопфатна понуда.

Вашите предности:

 • Практични решенија

 • Одговорност за целиот проект на еден добавувач

 • Намалување на времетраењето и трошоците

“Клуч на рака”

Едукација

Едукација

Сопствен ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР

Во нашиот едукативен и изложбен салон нудиме комплетна услуга на консалтинг и презентација на најновата генерација на машини за бризгање и периферни уреди, како и техничка обука за оператори и технолози. Програмата за обука трае 5 работни дена – 40 часа теоретска и практична настава, работа на машина за вбризгување со оптимизација на работа на робот.

Стандардно, нудиме обука за вашиот персонал по инсталацијата и пуштањето во работа на испорачаната опрема. На овој начин, од првиот ден на производство, можеме да се погрижиме вашиот персонал да работи со производството според планираното. Ова ќе му овозможи на вашиот обучен персонал уште повеќе да се идентификува со процесот на производство и со вашата компанија, создавајќи дополнителна вредност за вашата компанија.

Вашите предности:

 • Оптимална продуктивност

 • Продолжен работен век на машините и опремата

 • Намалување на трошоците поврзани со дефекти поради лоша употреба

Над 1000 инсталирани машини за бризгање

Над 1000 инсталирани машини за бризгање

Нудиме инсталација и пуштање во работа на испорачаните машини и опрема. Нашите искусни сервисни техничари го водат целиот процес од почеток до крај, осигурувајќи се да не се пропушти ниту еден детал. Тие проверуваат дали инсталираните системи ги исполнуваат сите барања и вршат фино механичко и електрично прилагодување потребно за да го стават системот во функција. На овој начин, го доставуваме производот до купувачот, гарантирајќи ја неговата оперативност во однос на перформансите, доверливоста и безбедноста. Дополнително, можеме да понудиме обука за вашиот персонал да биде колку што е можно запознаен со инсталираниот систем.

По инсталацијата и пуштањето во употреба, сè уште ви стоиме на располагање со брзата и ефикасна услуга на нашиот сервисен тим.

Вашите предности:

 • Квалификувани експерти

 • Инсталација и пуштање во употреба во најкраток можен рок

 • Едукација на вашиот персонал

Instalacija i puštanje
u pogon

Сервис и одржување

Сервис и одржување

Заштитете ја вашата инвестиција

Многумина од нас не сакаат да размислуваат и да инвестираат за услуга, но ризиците што таа ги носи може да бидат исклучително сериозни.

Нашиот сервисен тим се состои од квалификувани професионалци кои брзо дијагностицираат и професионално ги решаваат проблемите на машините и опремата за бризгање на пластика.

Со сервисирањето вршиме систематска проверка на машините и опремата со детален извештај за нивната состојба со препораки, за да се обезбеди сигурност со замена на дотраените компоненти пред нивното откажување. Вклучува превентивно одржување за продолжување на оперативната посветеност и работниот век на машините.

Со одржување на машините, ги минимизираме дефектите и времето на застој, што е од витално значење во индустријата за преработка на полимери. Непланираниот застој/прекин во производството може да предизвика компликации и високи трошоци.

Фокусирајте се на вашата основна дејност додека вашите машини и опрема се во сигурни раце.

Вашите предности:

 • Квалификувани експерти

 • Поправки во ОЕМ квалитет

 • Минимално застој, брзо рестартирање

Резервни делови

Брза, флексибилна и сигурна поддршка.

Само оригиналните делови гарантираат врвна состојба на вашата машина/опрема бидејќи одговараат на оригиналните спецификации, совршено се вклопуваат во машината/опремата и гарантираат оптимални резултати. Тие се компатибилни со сите други компоненти на машината/опремата, што гарантира подолг работен век на деловите и целата машина/опрема.