Home » Katalog proizvoda » Centralni sustavi za sušenje materijala

Centralni sustavi za sušenje materijala

Centralni sustavi za sušenje materijala dijele se na Viewer, Antistress i Flowmatik sustave.

Viewer sustav je osnovni sustav sušenja materijala gdje se materijali suše u više izoliranih spremnika. Svaki spremnik ima mogućnost postavljanja svoje temperature sušenja, no nema regulacije protoka zraka, te sušara konstantno radi punim kapacitetom (protokom osušenog zraka).

Antistress sustav sušenja gdje se materijali suše u više izoliranih spremnika, a svaki spremnik ima mogućnost postavljanja svoje temperature sušenja. U trenutku dostizanja dozvoljenog nivoa vlage u materijalu, smanjuje se protok zraka u spremnik sušare za taj materijal. Kod ovog sustava postoji mogućnost „zaštite“ materijala od pregrijavanja s obzirom na to da se smanjuje protok osušenog i zagrijanog zraka kroz materijal. Antistress sustav je nadogradnja Viewer sustava.

Flowmatic sustav je najmoderniji sustav sušenja materijala gdje se materijali suše u više izoliranih spremnika, a svaki spremnik ima mogućnost postavljanja svoje temperature sušenja. U trenutku dostizanja dozvoljene razine vlage u materijalu, smanjuje se protok zraka u spremnik sušare. Ukoliko maksimalni protok zraka iz sušare nije potreban, sušara sama smanjuje svoj kapacitet zraka i na taj način štedi energiju. Sve je regulirano preko senzora i automatskih ventila. Flowmatic sustav je nadogradnja Antistress sustava.

Podijeli ovaj proizvod!

Title

Go to Top