GraphMIM 2000G

Uz pomoć peći GraphMIM 2000G moguće je izvršiti ciklus odvajanja i sinteriranja bilo kojih metala na bazi željeza, u jednom koraku. Ovaj postupak je moguć upotrebom grafita sa kalibriranom distribucijom plina preko svih pojedinačnih otpresaka. Sustav za upravljanje plinom sastoji se od kontrolera protoka za radnu zonu i ventila djelomičnog tlaka na posebno konstruiranoj vakuumskoj pumpi. Jednolični protok plina kroz police daje vrlo dobru kontrolu temperature, koja omogućava jednoliku temperaturu kroz radnu zonu peći. Konstrukcija peći osigurava potpuno odvajanje kroz ravnomjerni protok plina tijekom ciklusa odvajanja i sinteriranje do pune gustoće kroz ujednačenu temperaturu tijekom ciklusa sinteriranja.

  • odvajanje i sinteriranje u jednom koraku
  • upravljanje sustavom putem računala
  • 6 temperaturnih zona za kontrolu unutar peći

Peć Upotrebljiva veličina spremnika Upotrebljivi volumen (L) Broj polica Opteretiva površina Brzina pumpe
GraphMIM 2002 G-50 292×305×610 mm
11.5×12×24 inch
54 10 0.93 m²
1,440 sq in
85 m³/h
50 CFM
GraphMIM 2045 G-50 395×460×610 mm
15.5×18×24 inch
110 40 2.40 m²
3,720 sq in
85 m³/h
50 CFM
GraphMIM 2009 G-115 394×460×1220 mm
15.5×18×48 inch
220 80 4.80 m²
3,720 sq in
195 m³/h
115 CFM

Podijeli ovaj proizvod!

Title

Go to Top